logo
MENUDOMAIN.NET

บทความ

เค้าประเมินค่าชื่อโดเมน (Domain Name) กันอย่างไร

01-08-2558 11:56:40น.

ชื่อโดเมนกลายเป็นสิ่งที่ต้องการเนื่องจากชื่อที่จำง่ายจะมีประโยชน์ทางด้านการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์นั้นๆ สาเหตุนี้ทำให้เกิดการนำชื่อโดเมนมาขายให้กับผู้ที่ต้องการ ราคาที่ขายมีตั้งแต่ 100 เหรียญสหรัฐ จนถึงหลักล้านเหรียญ หลายๆคนก็เลยเกิดความสงสัยว่าเค้าประเมินค่าชื่อโดเมนกันอย่างไร รวมทั้งตัวผู้เขียนเอง เพื่อตอบสนองความอยากรู้ ผู้เขียนได้ทดลองส่งชื่อโดเมนของผู้เขียน กไก่ หรือ gorgai.com ไปให้กับบริษัทที่ให้บริการประเมินค่าชื่อโดเมน Greatdomains ประเมินค่าของชื่อโดเมน gorgai.com

ทางบริษัท Greatdomains ซึ่งถือว่าเป็นนายหน้าค้าชื่อโดเมนที่เป็นที่รู้จักและเป็นบริษัทแรกที่เปิดให้บริการประเมินค่าชื่อโดเมน (Domain Name Appraisal) ทางบริษัท Greatdomains คิดค่าบริการในการประเมินค่า 75 เหรียญต่อชื่อ หลังจากที่ได้ส่งคำร้องและจ่ายค่าบริการ 2 อาทิตย์ต่อมาทาง Greatdomains ก็ส่งรายงานผลการประเมินค่าของชื่อโดเมน gorgai.com มาให้พร้อมรายงานการประเมินผล

ทาง Greatdomains ใช้มาตรฐานที่เรียกว่า 4 C Valuation Model ในการประเมินค่าชื่อโดเมนซึ่งประกอบด้วย Character, Commerce, .Com, และ Click การให้คะแนนในแต่ละหัวขัอจะให้คะแนนเป็นจำนวนดาว * โดยที่ 4 ดาวถือว่าดีที่สุด รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังต่อไปนี้

Character จำนวนตัวอักษรในชื่อโดเมน

1-5
6-10
11-15
16-20
21 ขึ้นไป
ตัวอักษร ได้ 4 ดาว
ตัวอักษร ได้ 3 ดาว
ตัวอักษร ได้ 2 ดาว
ตัวอักษร ได้ 1 ดาว
ไม่ได้ดาว
ในกรณีของ gorgai ได้ 3 ดาว

Commerce ประโยชน์ทางธุรกิจ ในหัวข้อนี้ยังแบ่งการพิจารณาออกเป็น 6 หัวข้อย่อย

Utility
Industry
Relativity
Scarcity
Desirability
Potentiality

สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันที
ขนาดของตลาดทีเกี่ยวข้องกับชื่อโดเมน
เกี่ยวข้องกับ E-Commerce ได้
หายากหรือเป็นคำสามัญที่คนใช้ทั่วไป
จำนวนบริษัทที่อยากจะได้ชื่อนี้
มีความเป็นไปได้ที่จะสร้าง Brand Name
สำหรับ E-Commerce
Gorgai ได้ 2 ดาว
Gorgai ไม่ได้ดาว
Gorgai ไม่ได้ดาว
Gorgai ได้ 1 ดาว
Gorgai ได้ 1 ดาว
Gorgai ได้ 2 ดาว


คะแนนรวมในหัวข้อ Commerce จะหาได้จากจำนวนดาวหารด้วยจำนวนหัวข้อย่อย
ในกรณีของ Gorgai 6/6 เท่ากับ 1 ดาว

.Com

สำหรับ


.com
.net
.org
จะไดั 4 ดาว
จะไดั 2 ดาว
จะไดั 1 ดาว
ในกรณีของ gorgai.com ได้ 4 ดาว

Click ปริมาณผู้เข้ามายังเว็บไซต์
ในส่วนนี้จะต้องมีการทำการวิเคราะห์เพิ่มและใช้เวลามากกว่า 2 อาทิตย์ ทาง Greatdomains เลยไม่ได้ทำให้ สำหรับผู้ที่มีเว็บไซต์อยู่แล้วสามารถส่งข้อมูลจำนวนผู้เข้าชมไปให้พิจารณาได้

มูลค่าประเมินของ Gorgai.com ตามความเห็นของคณะกรรมการของ Greatdomains จากคะแนนที่ได้และสภาพตลาดในขณะที่ประเมินค่าคือ 3,000-5,000 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยที่ Greatdomains ทำการซื้อขายชื่อโดเมนอยู่คือ 3,500 เหรียญสหรัฐหรืออาจจะกล่าวได้ว่า Gorgai.com มีค่าอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย

ความเห็นของผู้เขียน ถ้ามองว่ามูลค่าที่ประเมินได้เป็นเงินบาทคือ ประมาณ 12,000-20,000 บาท ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าใช้ได้ คำถามที่เกิดขึ้นก็คือบริษัทเหล่านี้มีความเข้าใจในเรื่องของมูลค่าในตลาดท้องถิ่นมากน้อยแค่ไหน จะเห็นได้ว่าถ้ามองตามตลาดประเทศไทยในบางหัวข้อ gorgai.com น่าจะได้คะแนนมากกว่านี้หรือควรจะได้คะแนนบ้าง ในมุมมองของผู้เขียนคิดว่ามาตรฐานที่ใช้ค่อนข้างมองไปที่ตลาดเฉพาะคือตลาดที่ใช้ภาษาอังกฤษและขาดผู้มีความรู้ทางด้านภาษาอื่นๆ หรือตลาดที่ไม่ใช่ตลาดที่ใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งที่ตลาดเหล่านี้ก็มีมูลค่าทางด้าน E-commerce สูงเช่นกัน เช่น ตลาดประเทศไทย สำหรับผู้ที่คิดจะลองใช้บริการประเมินค่าชื่อโดเมนผู้เขียนแนะนำว่าน่าจะเก็บเงิน 75 เหรียญไว้จะดีกว่า

----------------------------------
ผู้เขียน: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก
27 ตุลาคม 2543