logo
MENUDOMAIN.NET

บทความ

เลือก Domain Name อย่างไรถึงจะไม่ผิดกฎหมาย

24-02-2552 20:47:03น.
คงไม่มีใครไม่รู้จักโดเมนเนมนะครับ ถ้าจะมี web site ทั้งที โดเมนเนมถือว่ามีความสำคัญมากเพราะเป็นทั้งชื่อและที่อยู่ของเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต แล้วยิ่งถ้าโดเมนเนมมีความน่าสนใจและจดจำง่ายแล้วก็ยิ่งทำให้คนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นจำนวนมากด้วยครับ

การเลือกชื่อโดเมนเนมนั้นมีเงื่อนแง่ทางกฎหมายที่ต้องพึงระวังเช่นกันครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดเมนเนมของเว็บไซต์ที่ใช้ในการ ประกอบธุรกิจการค้า ข้อพึงระวังประการแรกก็คือ โดเมนเนมที่เราจะไปจดทะเบียบจะไปซ้ำกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นครับ ท่านผู้อ่านบางท่านอาจจะสงสัยว่าเครื่องหมายการค้ามันเป็นรูปภาพไม่ใช่หรือ ส่วนโดเมนเนมนั้นก็เป็นชื่อซึ่งเป็นข้อความจะไปซ้ำ กันได้อย่างไร จริง ๆ แล้วเครื่องหมายการค้า มันมีทั้งส่วนที่เป็นข้อความกับส่วนที่เป็นรูปภาพประกอบกันครับ ลองสังเกตเครื่องหมายการค้าของสินค้าใกล้ ๆ ตัวท่านสิครับ ที่เขามีข้อความด้วยก็เพื่อให้ติดหูติดตาผู้บริโภคและง่ายต่อการจดจำ ถ้ามีผู้ใดไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอาไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วท่านนำข้อความในเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นไปจด ทะเบียนเป็นโดเมนเนมของท่าน ท่านก็อาจมีความผิดฐานปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นได้นะครับ โดยถ้าเป็นลักษณะที่เหมือนกันทุกตัวอักษรก็เป็นการ ปลอมครับ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ถ้าไม่เหมือนกันทุกตัวอักษรแต่ดูแล้วเป็นการลอกเลียนก็ ถือเป็นการ "เลียน" ซึ่งมีโทษเบากว่าครับคือจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าเป็นกรณีเครื่องหมายการค้าที่มิได้จดทะเบียนของผู้อื่น ก็ไม่ใช่ว่าท่านจะนำไปจดทะเบียนเป็นโดเมนเนมของท่านได้โดยไม่มีความ เสี่ยงต่อความรับผิดตามกฎหมายนะครับ ถ้า โดเมนเนมที่ท่านจะไปจดนั้นท่านจะนำไปใช้กับเว็บไซต์เพื่อประกอบการค้าหรือการพาณิชย์ การที่ท่านใช้ชื่อที่ไปซ้ำกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นแม้จะมิได้จดทะเบียนแต่ก็อาจเข้าข่ายของการ "ลวงขาย"ซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเช่นกันครับ เพราะอาจทำให้ผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของท่านเข้าใจว่า สินค้าที่ท่านขายบนเว็บไซต์เป็นสินค้าที่ผลิดหรือจำหน่ายโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มิได้จดทะเบียนนั้น ซึ่งความผิดนี้ก็มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ

นอกจากจะต้องระวังไม่ให้โดเมนเนมไปซ้ำกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น แล้วยังต้องระมัดระวังไม่ใช้ไปซ้ำกับ "ชื่อ" ของบุคคลอื่นด้วยครับ โดย "ชื่อ" ที่กฎหมายเขาคุ้มครองนั้น ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเขาก็หมายถึง "นามสกุล" ครับ ส่วนถ้าเป็นนิติบุคคลก็หมายถึง ชื่อบริษัท ห้างร้าน ต่าง ๆ ที่มีการจดทะเบียนเอาไว้ หากโดเมนเนมของท่านไปซ้ำกับนามสกุลของบุคคลธรรมดาคนใดคนหนึ่งเข้า หรือไปซ้ำกับชือบริษัทห้างร้านเจ้าของนามสกุลหรือบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของชื่อ ก็มีสิทธิที่จะห้ามไม่ให้ท่านใช้โดเมนเนมนั้นได้ครับ ถ้าท่านไม่เชื่ออีก เจ้าของนามสกุลหรือบริษัทเจ้าของชื่อก็สามารถฟ้องศาลเพื่อ ให้มีคำสั่งห้ามมิให้ท่านใช้โดเมนเนมดังกล่าวได้ รวมถึงถ้ามีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นกับเจ้าของนามสกุลหรือบริษัทเจ้าของชื่อจากการใช้โดเมนเนมดังกล่าว เจ้าของนามสกุลหรือชื่อก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ครับ

ก็คงพอหอมปากหอมคอแล้วนะครับ สำหรับข้อควรระวังทางกฎหมายในการเลือกโดเมนเนม ก่อนจะเลือกก็ควรจะตรวจสอบให้ดี ก่อนนะครับ ถ้าจะตรวจสอบเครื่องหมายการค้าก็ตรวจสอบได้ที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญาครับส่วนชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนต่าง ๆ ก็ต้องตรวจสอบที่สำนักทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ครับ สำหรับการตรวจสอบนามสกุลนั้น ฐานข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยคงช่วยท่านได้ครับ

ที่เขียนมาทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้กระบวนการในการเลือกดดเมนเนมมันยุ่งยากอะไรหรอกนะครับ เพราะถ้าท่านเลือกโดเมนเนมโดยสุจริต เพราะไม่รู้จริงๆว่าจะไปซ้ำกับเครื่องหมายการค้าหรือชื่อของบุคคลอื่น มันก็ไม่มีความผิดตามกฎหมายหรอกครับ เพราะถือว่าท่านไม่มีเจตนา เพียงแต่ท่านไม่อาจใช้โดเมนเนมนั้นได้อีกเท่านั้นครับ แต่การตรวจสอบไว้เบื้องต้นก่อนเท่าที่จะทำได้คงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เพราะกันไว้ย่อมดีกว่าแก้ใช่ไหมครับ

ที่มาก โดย Lawyerthai.com