logo
MENUDOMAIN.NET

บทความ

ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ

06-10-2554 12:13:49น.

นับแต่โบราณมา การตั้งชื่อนั้นนับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ถ้ารู้จักหลักการตั้งชื่ออย่างถูกต้อง ก็จะได้ชื่อที่ดีและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ได้ชื่อดีก็เหมือน " ถูกโฉลก " คนบางคนมีความมานะพยายาม อดทนขยันขันแข็งต่อสู้การงาน แต่ชีวิตก็ยังยากลำบากฐานะความเป็นอยู่ไม่ได้ดีขึ้นเลย พบกับความทุกข์ผิดหวังต่างๆอยู่เป็นประจำ อาจทำให้หมดกำลังใจที่จะต่อสู้ชีวิต เนื่องมาจากชื่อของเขานั้นไม่สมพงศ์กับดวงชะตา ไม่ถูกโฉลก บางชื่อนั้นเป็น " กาลกิณี " กับเจ้าชะตา การมีชื่อที่ไม่ถูกโฉลกกับตัวเอง ย่อมเหมือนกับการว่าตัวเอง , ด่าตัวเองหรือแช่งตัวเอง ชื่อไม่ดีหรือเป็น กาลกิณีหากนำมาใช้เรียกตัวเองอยู่บ่อยๆนั้น ก็เหมือนถูกด่าถูกแช่งทุกครั้งที่มีคนมาเรียกชื่อเรา ในทางตรงกันข้ามหากมีชื่อเป็นมงคล ทุกครั้งที่มี คนมาเรียกชื่อเราก็เหมือนกับมีคนมาอวยพรให้พร ให้มีโชคมีลาภ มีความสุข ความเจริญ ทุกครั้งที่เอ่ยเรียกชื่อเรา ออกมาจากธาตุลมของเรามีการตั้งชื่อเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล เพื่อส่งเสริมดวงชะตาให้ดีเด่น ตามหลักโหราศาสตร์ หรือแม้กระทั่ง เพื่อหวังผลในทางจิตวิทยา หลักการตั้งชื่อของไทยโดยส่วนใหญ่จะยึด หลักทักษามาประกอบ งดเว้นใช้อักษรกาลกิณี ในชื่อ พร้อมทั้งคำนวณทางเลขศาสตร์ กำลังธาตุที่เหมาะสมกับแต่ละคนโดยใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาคำนวณ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากเปลี่ยนชื่อดีอย่างไรแต่การกระทำไม่ดี ทำชั่ว ก็จะหนีไม่พ้นกฏแห่งกรรม เพราะแท้จริงแล้วเราย่อมหนีกฎของกรรมไม่พ้น แน่นอน

เรื่องของการตั้งชื่อนั้น ตามคัมภีร์โหราศาสตร์ว่าด้วย "ทักษสังคหปกรณ์" นั้นเรียกว่า "นามกรรม หรือ นามอันเกิดแต่กรรม" อันหมายถึง ชื่อ อันถูกเรียกขาน ทั้งชื่อจริง ชื่อเล่น และยังความหมายความรวมถึง นามสกุล ด้วย

คำแนะนำในการตั้งชื่อ


1. การตั้งชื่อให้คำนึงถึงหลักภาษา หมายความว่าชื่อที่จะตั้งจะต้องเขียนถูกต้องตามหลักภาษา มีความหมายดี ข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญที่พึงปฏิบัติ ไม่ควรตั้งชื่อที่ไม่มีความหมาย หรือมีความหมายในทางไม่ดี และเป็นภาษาวิบัติ

2. ถ้าจะใช้หลักโหราศาสตร์มาเกี่ยวข้อง พึงใช้แค่หลักทักษา คือหลักว่าเกิดวันใด อักษรใดเป็นกาลกิณี หลีกเลี่ยงอักษรกาลกิณีเท่านั้นก็น่าจะเพียงพอ ไม่ต้องให้ความสำคัญว่า หากเป็นชายต้องตั้งชื่อนำหน้าด้วยอักษรวรรคเดช หรือเป็นหญิงต้องตั้งชื่อนำหน้าด้วยอักษรวรรคศรี

3. ถ้าจะนำตำราเลขศาสตร์มาใช้ ก็ให้ตั้งชื่อที่คิดค่าตัวเลขออกมาแล้วดี ชื่อที่ไพเราะ ถูกต้องตามหลักภาษาบางครั้งอาจอาจมีค่าตัวเลขที่ไม่ดีก็ได้ ดังนั้นหากจะใช้ระบบเลขศาสตร์จริงๆ ควรคำนึงถึงหลักของโหราศาสตร์ ว่าด้วยดาวที่ให้อิทธิพลกับเจ้าชะตาประกอบด้วย ตามหลักที่ว่า ดาวใครดาวมัน

4.ต้องไม่ลืมว่า ชีวิตคนเราขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปัจจัยหลายๆ อย่าง พระท่านว่าคนเราจะดีเลวอย่างไรนั้น เพราะ กรรม ที่เราทำไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน มันจะเป็นแรงส่งที่สำคัญให้ชีวิตเราไปดี หรือไม่ดี มาก หรือน้อย แล้วแต่ กรรม เรียกว่าเราทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้น

5. การตั้งชื่อ หรือการเปลี่ยนชื่อ ผลที่ตามมาคือ ความสบายใจ เป็นผลทางจิตวิทยา ทำให้รู้สึกเป็นคนใหม่ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น มีความั่นใจในตัวเองมากขึ้น ปราถนาที่จะทำชีวิตให้ดีขึ้น ตามชื่อใหม่ที่ดีขึ้นนั้นเอง

อนึ่ง มีโหราจารย์เคยกล่าวไว้ว่า "โหรไทยไม่กลัวกาลกิณี แต่กลัวดาวกาลกิณีมีกำลัง" ดังนั้นหากจะตั้งชื่อตามหลักโหราศาสตร์จริงๆ ควรที่จะทำการผูกดวงชะตา เพื่อที่จะพิจารณาสอบเรื่องคุณภาพของดาวด้วย